הודעה על הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ההסתדרות מטעם סיעה או רשימה חדשה

16/02/17 | יום חמישי

בהתאם להוראות פרק ח' סעיף 6(ג)(1) והוראת פרק ט'1 סעיף 3 לחוקת הבחירות למוסדות הנבחרים להסתדרות, הריני להודיעכם כי וועדת הבחירות תקבל הודעה בדבר סיעות או רשימות חדשות להציע מועמד מטעמן לתפקיד יו"ר ההסתדרות וזאת ביום חמישי, ה- 23/2/17 בין השעות 09:00 – 12:30 בחדר הישיבות בקומה 4 ברחוב ארלוזורוב 93 תל אביב .

 

הצעת סיעה או רשימת מועמדים חדשה להציג מועמד לתפקיד יו"ר ההסתדרות תיחתם על ידי בא כוח הסיעה או רשימת המועמדים ועותק מקורי יימסר בקומה 4 ברחוב ארלוזורוב 93 תל אביב, בין השעות שצוינו לעיל.

 

בנוסף, על המועמד לחתום, על גבי טופס הסכמת מועמד המופיע באתר וועדת הבחירות, כי הוא מסכים לשמש בתפקיד וכי הוא עומד בתנאי הכשירות בהתאם להוראת חוקת הבחירות וחוקת ההסתדרות.

בנוסף לאמור, רשימה חדשה המבקשת להגיש מועמד לתפקיד יו"ר ההסתדרות תגיש חתימות של 5000 בעלי זכות בחירה התומכים בהגשת המועמד כמפורט בהוראות החוקה.

 

 

 

 טל קרת, עו"ד

 יו"ר וועדת הבחירות

 

העתקים :

יחיאל שמיר, עו"ד – היועץ המשפטי לוועדת הבחירות

נחום אסד – מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית