הגשת רשימות מועמדים ארצית ומרחבית לוועדת בחירות מרכזית

06/03/17 | יום שני

הגשת רשימות מועמדים לוועידת ההסתדרות וועידת נעמת, מועצות המרחבים ומועצות נעמת

יוגשו לוועדת הבחירות המרכזית ביום ו' בתאריך 24.3.17  

בין השעות 08:30-11:00 בקומה 4, חדר הישיבות.