פרסום תוצאות הבחירות למוסדות הנבחרים של ההסתדרות אשר התקיימו בתאריך 23.5.2017

29/05/17 | יום שני