מועד אחרון להגשת הודעת רשימות חדשות בדבר הכוונה להתמודד לבחירות הכלליות 09/01/2022 ולא יאוחר מהשעה 16:00, לתיאום הגשת ההודעה יש ליצור קשר בטלפון מס' : 03-6921701

05/01/22 | יום רביעי

מועד אחרון להגשת הודעת רשימות חדשות בדבר הכוונה להתמודד לבחירות הכלליות 09/01/2022
ולא יאוחר מהשעה 16:00, לתיאום הגשת ההודעה יש ליצור קשר בטלפון מס' : 03-6921701