לוחות זמנים

תאריך פעולה כמה זמן לפני הבחירות הערות
25/11/2021 היום הקובע 181 יום לפני יום הבחירות אין
01/12/2021 סגירת ספר הבוחרים 175 יום לפני יום הבחירות אין
23/12/2021 פרסום פנקס הבוחרים 153 יום לפני יום הבחירות אין
09/01/2022 הודעת רשימות חדשות בדבר הכוונה להתמודד לבחירות הכלליות 136 יום לפני יום הבחירות אין
24/01/2022 הגשת ערעורים על ספר הבוחרים עד- 24/01/22 121 יום לפני יום הבחירות אין
03/02/2022 סיכום ערעורים והוספה / גריעה מספר הבוחרים 111 יום לפני יום הבחירות אין
08/02/2022 הכרזה והודעת סיעות קיימות בדבר כוונה להתמודד בבחירות 106 יום לפני יום הבחירות אין
13/02/2022 ערעורים על החלטת ועדת הבחירות לעניין זכות הבחירה 101 יום לפני יום הבחירות אין
23/02/2022 הגשת מועמדות ליו"ר ההסתדרות 91 יום לפני יום הבחירות אין
28/02/2022 אישור המועמדים ליו"ר ההסתדרות 86 יום לפני יום הבחירות אין
01/03/2022 אישור רשימת תחנות קלפי 85 יום לפני יום הבחירות אין
02/03/2022 פרסום רשימת המועמדים ליו"ר ההסתדרות 84 יום לפני יום הבחירות אין
24/03/2022 הגשת רשימות מועמדים ארצית ומרחבית לועדת בחירות 62 יום לפני יום הבחירות אין
04/04/2022 אישור רשימות מועמדים עד ליום – מהיום הקובע 51 יום לפני יום הבחירות אין
07/04/2022 ערעורים על אישור / פסילת רשימה המועמדים עד- 48 יום לפני יום הבחירות אין
13/04/2022 פרסום מקומות תחנות הקלפי 42 יום לפני יום הבחירות אין
13/04/2022 משלוח הודעות לבוחר 42 יום לפני יום הבחירות אין
19/04/2022 פרסום רשימת המועמדים – ארצית – מרחבית 36 יום לפני יום הבחירות חול המועד פסח
21/04/2022 פרסום רשימת המילואים האחרונה – וסגירת ספר הבוחרים 34 יום לפני יום הבחירות חול המועד פסח
26/04/2022 פרסום הסכמי עודפים 29 יום לפני יום הבחירות אין
24/05/2022 יום הבחירות יום הבחירות אין
24/05/2022 סיכום תוצאות הבחירות יום הבחירות אין
24/05/2022 פרסום תוצאות הבחירות יום הבחירות אין