לוחות זמנים

תאריך פעולה כמה זמן לפני הבחירות הערות
25/11/2016 היום הקובע 180 יום לפני הבחירות אין
25/11/2016 סגירת ספר הבוחרים 180 יום לפני הבחירות אין
22/12/2016 פרסום פנקס הבוחרים 153 יום לפני הבחירות אין
09/01/2017 הודעת רשימות חדשות בדבר הכוונה להתמודד לבחירות הכלליות 135 יום לפני הבחירות אין
24/01/2017 הגשת ערעורים על ספר הבוחרים עד- 24/01/17 120 יום לפני הבחירות תאריך אחרון להגשה
03/02/2017 סיכום ערעורים והוספה / גריעה מספר הבוחרים 110 יום לפני הבחירות אין
05/02/2017 הכרזה והודעת סיעות קיימות בדבר כוונה להתמודד בבחירות 108 יום לפני הבחירות אין
13/02/2017 ערעורים על החלטת ועדת הבחירות המרכזית לעניין זכות בחירה 100 יום לפני הבחירות אין
23/02/2017 הגשת מועמדות ליו"ר ההסתדרות 90 יום לפני הבחירות אין
28/02/2017 אישור המועמדים ליו"ר ההסתדרות 85 יום לפני הבחירות אין
01/03/2017 אישור רשימת תחנות קלפי 84 יום לפני הבחירות אין
02/03/2017 פרסום רשימת המועמדים ליו"ר ההסתדרות 83 יום לפני הבחירות אין
24/03/2017 הגשת רשימות מועמדים ארצית ומרחבית לוועדת בחירות מרכזית 61 יום לפני הבחירות אין
04/04/2017 אישור רשימות מועמדים עד ליום – מהיום הקובע 50 יום לפני הבחירות אין
07/04/2017 ערעורים על אישור / פסילת רשימה ה מועמדים עד- 47 יום לפני הבחירות אין
13/04/2017 משלוח הודעות לבוחר 41 יום לפני הבחירות פסח
13/04/2017 פרסום מקומות תחנות הקלפי 41 יום לפני הבחירות פסח
19/04/2017 פרסום רשימת המועמדים – ארצית – מרחבית 35 יום לפני הבחירות אין
21/04/2017 פרסום רשימת המילואים האחרונה – וסגירת ספר הבוחרים 33 יום לפני הבחירות אין
26/04/2017 פרסום הסכמי עודפים 28 יום לפני הבחירות אין
23/05/2017 יום הבחירות יום הבחירות אין