המועד האחרון להגשת ערעורים על ספר הבוחרים 24/01/2022 ולא יאוחר מהשעה 16:00

20/01/22 | יום חמישי

המועד האחרון להגשת ערעורים על ספר הבוחרים 24/01/2022 ולא יאוחר מהשעה 16:00