מועד ערעורים על ספר הבוחרים עבר ,החלטות על ערעורים שהתקבלו עד 24/01/2022 ידונו בוועדת הבחירות בתאריך 3.2.22

25/01/22 | יום שלישי

מועד ערעורים על ספר הבוחרים עבר ,החלטות על ערעורים שהתקבלו עד 24/01/2022 ידונו בוועדת הבחירות בתאריך 3.2.22