מועד הגשת מועמדות לתפקיד יושב ראש ההסתדרות תוגש לוועדת הבחירות ביום רביעי בתאריך 23/02/2022 בין השעות 08:00 לשעה 16:00

25/01/22 | יום שלישי
  1. מועד הגשת מועמדות לתפקיד יושב ראש ההסתדרות תוגש לוועדת הבחירות ביום רביעי בתאריך 23/02/2022 בין השעות 08:00 לשעה 16:00