הגשת רשימות מועמדים ארצית ומרחבית לועדת בחירות תתקיים בתאריך 24/03/22 בין השעות 08:00 – 16:00 (יש לתאם מראש את שעת ההגעה )

09/03/22 | יום רביעי

הגשת רשימות מועמדים ארצית ומרחבית לועדת בחירות תתקיים בתאריך 24/03/22 בין השעות 08:00 – 16:00 (יש לתאם מראש את שעת ההגעה )