פרסום תוצאות הבחירות למוסדות הנבחרים של ההסתדרות ושל נעמ"ת 24.05.22

26/05/22 | יום חמישי

תוצאות בחירות יושב ראש הסתדרות-

תוצאות בחירת יושב ראש הסתדרות - סיכום קולות ארצי

 

תוצאות הבחירות ורשימת הנבחרים לועידת ההסתדרות 

חלוקת מנדטים לועידת ההסתדרות

מועמדים אשר נבחרו -ועידת ההסתדרות

 

תוצאות הבחירות ורשימת המועמדות ולועידת נעמת 

תוצאות הצבעה למועצות מרחבי ההסתדרות

חלוקת מנדטים למועצה מרחבית

מועמדים אשר נבחרו -מועצת המרחב

 

תוצאות הבחירות ורשימת המועמדים למועצות מרחבי ההסתדרות 

חלוקת מנדטים לועידת נעמת

מועמדים אשר נבחרו -ועידת נעמת

 

תוצאות הבחירות למועצות מרחבי נעמת במרחבים ורשימת הנבחרות

תוצאות הצבעה למועצות נעמת במרחבים

חלוקת מנדטים למועצה מרחבית נעמת

מועמדים אשר נבחרו -מועצת נעמת במרחב