דבר יושב ראש ועדת הבחירות

עובדות ועובדים יקרים,

ביום 24.5.2022 צפויות להתקיים בחירות למוסדות הנבחרים של הסתדרות העובדים הכללית החדשה ונעמת.

ההסתדרות היא ארגון העובדים הגדול בישראל, שחברים בו מאות אלפי עובדות ועובדים במגוון רחב של מקומות עבודה במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי.
חשיבותה והשפעתה של ההסתדרות מדגישה כמובן את חשיבותן של הבחירות למוסדות הנבחרים של ההסתדרות. אני קורא לכל עובדת ועובד חברי הסתדרות בעל/ת זכות בחירה לממש את זכותה/ו הדמוקרטית ולהצביע.
הבחירות להסתדרות הן הבחירות הגדולות והמורכבות בישראל, למעט הבחירות לכנסת.
לראשונה, יהיו הבחירות השנה ממוחשבות באופן מלא, לרבות ההצבעה עצמה וספירת הקולות. ועדת הבחירות שקדה רבות על אבטחת סדר וטוהר הבחירות ואנו שמחים לבשר על עידן חדש של יעילות, שקיפות, הגינות, בטיחות ומהירות חסרות תקדים בבחירות כה גדולות ומורכבות.

יום הבחירות להסתדרות אינו יום שבתון, ואנו בוועדת הבחירות עשינו כל שביכולתנו על מנת להנגיש את הקלפיות לציבור הבוחרים. כל חברה וחבר הזכאים לבחור יקבלו הודעה לבוחר המפרטת את קלפי המגורים אליה הם משויכים ואת שעות פעילותה. בנוסף, ועדת הבחירות פעלה ככל הדרוש על מנת לפרוס קלפיות בכל מקומות העבודה שיש בהם למעלה מ-100 בעלי זכות בחירה, למעט במקומות שבהם הדבר לא התאפשר. לאחר אישור מערך הקלפיות בוועדה העובדות והעובדים מוזמנים לברר באתר האינטרנט של ועדת הבחירות אם מוצבת קלפי במקום עבודתם וכן לברר את מיקומה המדויק.

ועדת הבחירות אף עשתה מאמצים רבים על מנת לשמור על טוהר הבחירות ועל תקינות הליכי הבחירות. כל בוחרת ובוחר מוזמנים להצביע בבחירות על פי צו מצפונם בלבד, כאשר ועדת הבחירות פעלה להבטיח שמירה בלתי מתפשרת על חשאיות הבחירות.

אבקש להדגיש כי על הבחירות להסתדרות חלות הוראות חוק בחירות לגופים ציבוריים. משמעות הדבר היא שחל איסור חוקי על הפרעה לבחירות, לרבות הפרעה להצבעה או למניין הקולות, הטרדה ואיום על מזכירי הקלפי והמשקיפים. חל איסור חוקי על מתן או הצעת שוחד על מנת להשפיע על ציבור הבוחרים. חל איסור חוקי על נטילת שוחד לשם השפעה על השתתפות בבחירות כבוחר/ת או כמועמד/ת וחל איסור חוקי על איום בגרימת נזק לאדם אם יצביע או לא יצביע למאן דהוא בבחירות. כמו כן חל איסור על עריכת תעמולת בחירות בתחנות הקלפי ובמרחק של 25 מטרים מהן וחל איסור חוקי על ניסיון לעוות את תוצאות הבחירות בדרך של הצבעה שלא על פי תקנוני ההסתדרות, שימוש בתעודה מזהה שהמצביע אינו בעליה ועוד. הפרת כלל איסורים אלה מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר או קנס. אני קורא לכלל ציבור הבוחרות והבוחרים והמועמדות והמועמדים לשמור על טוהר הבחירות ולדווח מיידית על כל חשש לפגיעה הטוהר הבחירות.

באתר האינטרנט של ועדת הבחירות ניתן לעיין במידע נוסף על הליכי הבחירות.
מי שמצביע/ה – משפיע/ה!

בברכה,
עו"ד אורי קידר
יושב ראש ועדת הבחירות